Et nytt år

Last Updated on Tuesday, 13 January 2015 09:51 Written by admin Tuesday, 13 January 2015 09:49

Jeg vil i 2015 ta et sabbatsår. Det vil si et år der jeg rydder tid til fornyelse, inspirasjon og egenomsorg.
Virksomheten stopper ikke helt opp, men vil være redusert. I første omgang gjelder dette faste grupper og kurs.
I løpet av våren 2015 vil det etter planen arrangeres ett helgekurs i Oslo, og et treningstreff for tidligere kursdeltakere.
Tilbudet om veiledningstimer på telefon, Skype, på kontoret i Oslo og på Nesodden, samt hjemmebesøk,
vil fortsette, men i noe mindre omfang enn vanlig.

Det kommer mer informasjon på tropos.no, Balansenøkler på facebook og via nyhetsbrev.

Godt fornyelsens år til dere alle!

sabbatical-def

Leave a Reply