Kommunikologi

Last Updated on Friday, 26 May 2017 06:20 Written by admin Sunday, 7 February 2010 09:39

Kommunikologi – læren om det som er felles

Kommunikologi© er læren om struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandringsprosesser, der forandring er målet og kommunikasjon defineres som all opplevelse og atferd.
Kommunikologi er en tverrfaglig metadisiplin, utviklet siden 70-tallet av de to norske pedagogene Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner. Disiplinen bygger på en kommunikasjonstradisjon som begynte med Gregory Bateson og Palo Alto-skolens banebrytende, tverrvitenskaplige forskning på 1950 tallet; og videre til NLP (Nevro lingvistisk programmering) og Richard Bandler og John Grinders kompetanseforskning, samt Sjøbakken og Fleiner sitt eget arbeide med å utvikle disse teoriene.
Gjennom komparative studier og sammenfatning av et stort forskningsmateriale innen en rekke av humaniora-vitenskapene og deres ulike metoder, modeller og teorier, identifiserte Sjøbakken og Fleiner et antall “nøkler” som aktive i kommunikasjon og forandring.
Kommunikologi er ingen ny metode, men altså en tverrfaglig metadisiplin der de nøklene som identifiseres er det som er felles for alle metoder, modeller og teorier.
En kommunikolog er utdannet til å kunne identifisere hvilke “nøkler” som leder til vellykkede forandringer uansett bransje og systemnivå; individ, gruppe eller organisasjon.
Kommunikologien har støtte i systemisk hjerneforskning, representert først og fremst ved den finske hjerneforskeren Matti Bergström.

Les mer om kommunikologi her

 

 

 

Copyright © 2009 Afterburner - Free GPL Template. All Rights Reserved.
WordPress is Free Software released under the GNU/GPL License.