Kurs

Last Updated on Wednesday, 18 January 2012 07:50 Written by admin Tuesday, 2 February 2010 11:18

Balansenøkler er et kurskonsept som passer og kan tilpasses de fleste grupper av friske og syke mennesker, bedrifter, skoler og foreninger. Det kan leveres som et helgekurs, som hel- eller halvdagskurs, ukeskurs eller som et 12-ukerskurs (2 timer i uken) På kurskalenderen kan du lese om planlagte Balansenøkler både i Norge og i utlandet. Om du ønsker å arrangere noe på ditt hjemsted er også dette mulig. Ta kontakt for mere informasjon.

I Balansenøkler inngår langsom bevegelsestrening (qigong), meditasjon, avspenning, oppmerksomhetstrening og enkle mentale teknikker. Hver økt innledes av en liten forelesning, én for hver nøkkel. Boken Balansenøkler – om å balansere kroppen og livet, fungerer som kursbok.

 Ta kontakt for informasjon og påmelding

Copyright © 2009 Afterburner - Free GPL Template. All Rights Reserved.
WordPress is Free Software released under the GNU/GPL License.