ME-veiledningen

Last Updated on Monday, 24 October 2016 09:07 Written by admin Wednesday, 3 February 2010 01:02

Et veilednings- og treningstilbud for mennesker med ME/CFS

Myalgisk encefalopati (ME), også kalt postviralt eller kronisk utmattelsessyndrom (CFS), ME/CFS eller CFS/ME, er klassifisert som en nevrologisk sykdom (G.93.3 i ICD 10). Tilstanden kjennetegnes av ekstrem fysisk og mental utmattelse som forverres ved aktiviteter som for friske mennesker oppleves som minimale eller moderate. Symptomene er mange og omfatter både immunologiske, autonome og nevrologiske forstyrrelser. Sykdommen har mange likhetstrekk med multippel sklerose (MS) og postpolio-syndrom (PPS). Sykdommen kan utløses gradvis eller akutt etter infeksjoner, forgiftninger, vaksiner, operasjoner, skader og andre store fysiske og psykiske belastninger – som oftest av en kombinasjon av flere faktorer.

ME er ingen ny sykdom, men forskning på denne tilstanden kom ikke virkelig igang før på 1980-tallet. Fremdeles er det en lite påaktet tilstand, kunnskapen om ME i helsevesenet er liten og utviklingen av det medisinske tilbudet til denne pasientgruppen er ennå bare i sin spede begynnelse. ME-veiledningen er et tilbud i forkant eller etterkant av en ME-diagnose i en situasjon der mange er overlatt til seg selv uten medisinsk eller praktisk veiledning.

Les foredraget “Å møte mennesker med ME – veiledning og behandling”

INDIVIDUELL VEILEDNING

ME-veiledningen er et tilbud om individuell veiledning av mennesker som har eller som tror de har ME og av deres pårørende. Veiledningen kan omhandle medisinske spørsmål og håndtering av symptomer som smerter, søvnforstyrrelser, kognitive forstyrrelser og depresjon eller angst. Det kan også handle om praktiske spørsmål som trygderettigheter og hjelpemidler. Mange har spørsmål angående diett og kosttilskudd og om ulike typer behandling eller trening. Løsningsorienterte samtaler, instruksjon i mentale teknikker, meditasjon eller qigong er også en del av tilbudet.

Konsultasjonene foregår enten på telefon eller over internett (skype)  og koster 300 kr. / 30min. En veiledningstime på Nesodden eller i Oslo (mandager) koster 750 kr / 75 min eller 900 kr / 2 timer. Hjemmebesøk i Osloområdet koster 1800 kr./inntil 2 timer

BALANSENØKLER

Qigongtrening og veiledning i gruppe

ME-veiledningen er også et tilbud om langsom bevegelsestrening (qigong) og veiledning i gruppe. Kurset Balansenøkler for mennesker med ME/CFS, foregår ukentlig i Oslo (se under kurs) og er lagt opp som fire økter på 30 minutter med ulike aktiviteter. Først en kort forelesning over ukens tema, deretter stående trening, så liggende avspenning og meditasjon. Etterpå drikker vi grønn te og spiser  medbragt matpakke til en mere uformell prat.

BALANSENØKLER

er et konsept som også  gis som ukeskurs og weekendkurs. Undervisningen kan også gis individuelt på Nesodden/Oslo og for grupper hvor som helst i Norge.

♦ FAGLIG VEILEDNING OG UNDERVISNING AV HELSEPERSONELL

ME-veiledningen er videre et tilbud om veiledning, foredrag og kurs for fagfolk som gjennom sitt arbeide har kontakt med mennesker med ME.
Merete Sparre blir blir også benyttet som ressursperson i oppstarten av de offentlige tilbud for pasientgruppen. Hun har hatt oppdrag for Helse Sør-Øst, Helse Midt-Norge og Helse Nord. Hun holder kurs for pasientorganisasjoner, for rehabiliterings-institusjoner, på Lærings- og mestringssentre og for ledere av likemannsgrupper.

Les foredraget “Å møte mennesker med ME – veiledning og behandling” fra fagdag på Lillehammer i regi av Sølvskottberget rehabiliteringssenter, 31. januar 2006

FORSKNING

Merete Sparre har siden 2002 deltatt i to forskningsprosjekter vedrørende ME. Begge prosjektene ble finansiert av Fondet for Helse og rehabilitering i samarbeide med Sunnaas Sykehus H.F., og har undersøkt lett og langsom bevegelsestrening ad modum qigong og dens virkning på mennesker med ME. Pilotprosjektet fra 2002 er dokumentert i en
rapport og publisert i en artikkel (Fysioterapeuten nr. 1, 2006). En sammenlignende studie ble gjennomført i 2005. For mer informasjon, kontakt prosjektleder Lillian Festvåg på tlf. +47 66915369 eller e-post lillif@online.no.

DOKUMENTARFILM

Det ble også laget en dokumentarfilm fra pilotprosjektet, «Qigong – det lille som gir mye – et rehabiliteringsprosjekt for mennesker med ME». Filmen selges som DVD (kr.200 inkl.porto) og finnes også i en kortversjon, «Less is more», med engelsk undertekst.

Copyright © 2009 Afterburner - Free GPL Template. All Rights Reserved.
WordPress is Free Software released under the GNU/GPL License.