Categories
Hva skjer

Et nytt år

Jeg vil i 2015 ta et sabbatsår. Det vil si et år der jeg rydder tid til fornyelse, inspirasjon og egenomsorg.
Virksomheten stopper ikke helt opp, men vil være redusert. I første omgang gjelder dette faste grupper og kurs.
I løpet av våren 2015 vil det etter planen arrangeres ett helgekurs i Oslo, og et treningstreff for tidligere kursdeltakere.
Tilbudet om veiledningstimer på telefon, Skype, på kontoret i Oslo og på Nesodden, samt hjemmebesøk,
vil fortsette, men i noe mindre omfang enn vanlig.

Det kommer mer informasjon på tropos.no, Balansenøkler på facebook og via nyhetsbrev.

Godt fornyelsens år til dere alle!

sabbatical-def

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.