Categories
Hva skjer

Kropp i kapellet

6 – 9.6. 2024

Kurs i retreat-ramme: Kropp i kapellet

– en helseretreat for kropp og ånd

“Vi innser at kroppen har godt av gymnastikk og sjelen av meditasjon. Det faller oss ikke inn at kroppen kunne ha godt av meditasjon og sjelen av gymnastikk (…) Ja, det paradoksale kan skje, at kroppen gjør ånden åndeligere!”                                                  Wilfrid Stinissen

Som i retreaten «Less is more» består treningen av lett meditativ bevegelse, stående og liggende, samt ledede og stille meditasjoner. De små forelesningene, blir en fordypning av temaene fra tidligere helseretreater, med vekt på kroppen i arbeidet med vår åndelige helse og utvikling.Vi er i stillhet/taushet utenom fellessamlingene.

Kursleder: Merete Sparre  www.tropos.no  er utdannet psykomotorisk fysioterapeut, kommunikolog og lærer i  taiji, qigong og meditasjon. Hun har også en utdanning i Ignatiansk åndelig veiledning. Hun arbeider som veileder, kurs- og foredragsholder og driver en veiledningstjeneste spesielt for mennesker med ME og kronisk utmattelse. Merete er forfatter av boken «Balansenøkler – om å balansere kroppen og livet», og har skrevet artikkelen «Om kropp og ånd, og å tro med bena» i antologien: Å komme til seg selv.

Fast pris: 4900 kr

Påmelding direkte til prestegården.no og Inger Marie Aase inger.marie@prestegarden.no

Har du spørsmål, ta kontakt med Merete på 98469109

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.