Categories

Kurs

Balansenøkler er et kurskonsept som passer og kan tilpasses de fleste grupper av friske og syke mennesker, bedrifter, skoler og foreninger. Det kan leveres som et helgekurs, som hel- eller halvdagskurs, ukeskurs eller som et 12-ukerskurs (2 timer i uken) På kurskalenderen kan du lese om planlagte Balansenøkler både i Norge og i utlandet. Om du ønsker å arrangere noe på ditt hjemsted er også dette mulig. Ta kontakt for mere informasjon.

I Balansenøkler inngår langsom bevegelsestrening (qigong), meditasjon, avspenning, oppmerksomhetstrening og enkle mentale teknikker. Hver økt innledes av en liten forelesning, én for hver nøkkel. Boken Balansenøkler – om å balansere kroppen og livet, fungerer som kursbok.

 Ta kontakt for informasjon og påmelding

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.