Categories

Merete Sparre

Portett Merete SparreMerete Sparre (f. 1956) har bakgrunn i psykomotorisk fysioterapi og var en av de første utøvere og instruktører i taijiquan og qigong i Norge. Videre har hun en tverrfaglig utdannelse i kommunikologi© – studiet av kommunikasjon og forandring. Siden 1984 har hun drevet sin egen virksomhet, Tropos, som tilbyr terapi, veiledning, kurs, seminarer og foredrag. I årenes løp har hun hatt oppdrag i Norge og i utlandet, både innen offentlig og privat sektor. Hun har undervist logopeder på Island, skuespillere i Tyskland, psykiatere i Russland, prester i Spania, golfspillere i Sverige og musikere og sangere over hele Norge. I sitt arbeide tilbyr hun hjelp til friske og syke mennesker som søker veiledning og inspirasjon i en forandringsprosess. Tropos betyr vending eller forandring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.