Categories
Hva skjer

Et nytt år

Jeg vil i 2015 ta et sabbatsår. Det vil si et år der jeg rydder tid til fornyelse, inspirasjon og egenomsorg.
Virksomheten stopper ikke helt opp, men vil være redusert. I første omgang gjelder dette faste grupper og kurs.
I løpet av våren 2015 vil det etter planen arrangeres ett helgekurs i Oslo, og et treningstreff for tidligere kursdeltakere.
Tilbudet om veiledningstimer på telefon, Skype, på kontoret i Oslo og på Nesodden, samt hjemmebesøk,
vil fortsette, men i noe mindre omfang enn vanlig.

Det kommer mer informasjon på tropos.no, Balansenøkler på facebook og via nyhetsbrev.

Godt fornyelsens år til dere alle!

sabbatical-def

Categories
Hva skjer

Balansenøkler for ME/CFS – Treningstreff 26.november

Sticking hands

Som tidligere deltaker på Balansenøkler for ME/CFS er du med dette invitert til treningstreff onsdag 26.november. Det er mange som har lyst, men ikke  anledning til å følge et kurs over et helt semester. Nå kommer muligheten for et treningstreff med repetisjon, inspirasjon, og anledning til å treffe gamle kjente.

Tid: Onsdag 26.11. kl 13-16
Sted: Norsk Taiji Senter, Kirkegaten 1-3, Oslo
Pris: Kr 500,-
Påmelding fortløpende til
msparre@tropos.no

Categories
Hva skjer

Mindfulness og ME Bergen 17-18 oktober

Velkommen til en helg med mindfulness, meditasjon og qigong. Mindfulness er i tiden, men er ikke nytt, bare et nytt navn på gammel visdom og praksis. Det nye er at det idag forskes på hva mindfulness, meditasjon og oppmerksomt nærvær gjør med oss og med helsen vår. Det er  allerede gjordt mye forskning som viser at mindfulness er en god innfallsport til både bedring og stabilisering av ME/CFS, men også et redskap til å leve bedre med sykdommen slik den er, selv i sine dårlige faser.
Dette kurset er skreddersydd for deg som har ME, og passer enten du har vært syk kort eller lenge. Det passer både for deg som er nybegynner og for deg som er godt kjent med meditasjon, qigong og mindfulness fra før. Det passer også for deg som har gått på Meretes kurs Balansenøkler tidligere, og er åpent både for fagpersoner og for pårørende.

Sted: Lærings- og mestringssenteret, Ulriksdal 2 nedenfor Haraldsplass Sykehus
Tid: Fredag kl. 17.00–21.00 • Lørdag kl. 12.00–18.00
Pris: kr 1500,- / kr 1000,- for medlemmer, inkl. frukt, te og kaffe
Kursleder: Merete Sparre
Kursarrangør: ME-nettverket i Norge avd. Hordaland
Påmelding: Siri Agnete Kval tel: 950 70 406 • e-mail: al-kv@online.no

Categories
Hva skjer

Balansenøkler for ME/CFS oktober 2014

Tre stener

Sted: Norsk Taijisenter, Kirkegaten 1–3, Oslo
Tid: 8., 15., 22. og 29. oktober kl. 14–16
Pris: 950,- inkludert DVD

Velkommen til fire onsdager med qigong, meditasjon og mindfulness i oktober.
Dette kortkurset er skreddersydd for deg som har ME, og passer enten du har vært syk kort eller lenge.
Det passer både for deg som er nybegynner og for deg som er kjent med meditasjon, qigong og mindfulness fra før.
Det er åpent også for behandlere, pårørende og andre med sykdommer preget av kronisk fatigue og lav toleranse for trening.

Categories
Hva skjer

Balansenøkler II på Bømlo 26-27 september 2014

kajakk 2

Balansenøkler II er for deg som har deltatt på Balansenøkler I. På trinn en var kroppen utgangspunktet
for balansen  oppe/ nede, foran/ bak, innpust/ utpust, indre/ ytre osv.

Balansenøkler II vil handle om mentale strategier og øvelser og balanseforhold som fortid/ nåtid/ fremtid,
se/ høre/ kjenne, assosiert/dissosiert og jeg/ du, ankring og forandringsgrammatikk.
Vi arbeider også denne gangen med qigong, meditasjon/ avspenning og treningen ledsages som alltid av små forelesninger.

Påmelding innen 5.september til:
Kontaktperson: Eldbjørg M Nesse
Mob.tlf.: 908 54 558 (hverdag e. 16.00 og helg)
Fasttlf.: 53 42 19 36 (hverdag e. 16.00 og helg)
E-post: elbeemn@hotmail.com

Last ned kursbrosjyren her